Zwolnienie lekarskie w trakcie trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie przeszkadza w rozwiązaniu tej umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest okresem, w którym pracodawca i pracownik zobowiązani są do wzajemnego wykonywania swoich obowiązków do momentu rozwiązania umowy. Jeśli pracownik zostaje zwolniony lekarsko w trakcie okresu wypowiedzenia, nadal ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki, o ile jest to możliwe.

Jeśli pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego, może skorzystać z prawa do zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia lekarskiego.

Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie wstrzymuje biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem zwolnionym lekarsko, może to zrobić po upływie okresu wypowiedzenia, o ile pracownik nadal nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z winy pracownika, a pracownikowi przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie umowy.