W ramach programu Polski Ład, rząd wprowadził istotne zmiany w zakresie obowiązujących progów podatkowych.

Wysokość progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Aktualne brzmienie tego przepisu mówi o obliczeniu podatku dochodowego według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych:Podatek wynosi:
Do 120.00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
Ponad 120.00010.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wyżej wymienione progi podatkowe mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022r.

Jak będziemy się rozliczać w 2023 roku?

W rozliczeniu rocznym PIT w roku 2023 będziemy stosowali wartości progów podatkowych z powyższej tabeli.
Zatem podatek dochodowy w roku 2023 (czyli rozliczając się za rok 2022) podatnik rozliczy sięwg. stawki 12% a także stawki 32% – od nadwyżki dochodu powyżej kwoty 120.000 zł.
W przyszłym roku będzie obowiązywała wyższa kwota wolna od podatku niż do tej pory tj 30.000zł. Od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek – 30.000zł x 12% = 3600zł.

Ponadto warto pamiętać że rozliczając roczne zeznanie w 2023 (na zasadach ogólnych) możemy skorzystać między innymi z ulg podatkowych takich jak:

  • ulga na dziecko
  • ulga termomodernizacyjna
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulga internetowa
  • ulga z tytułu krwiodawstwa